Miesięczne archiwum: Wrzesień 2019

Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów…

Dodano: środa, 25 września 2019

Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu ( w dniach 24.09.2019 r. – 22.11.2019 r. ), w Urzędzie Gminy Żarnów projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Żarnów.

Uproszczone plany urządzenia lasów wykonywane są na zlecenie Starosty zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. art. 21, p. 1, ust. 1, ( DZ.U. z 2018 r. poz. 2129 ). Uproszczone plany urządzenia lasów, zgodnie z w/w ustawą, są podstawą naliczania podatku leśnego.

W okresie od 25.09.2019 r. do 25.10.2019 r. zainteresowane osoby proszone są o wnoszenie ewentualnych uwag i wniosków.

kliknij, aby powiększyć…

Transmisja XIII sesji Rady Gminy Żarnów w dniu 30 września 2019 roku

Dodano: środa, 25 września 2019

Najbliższa sesja Rady Gminy Żarnów została zaplanowana na 30 września 2019 r., o godzinie 13.00 w Gminnym Domu Kultury. Przypominamy, iż stały link do transmisji na żywo obrad sesji znajduje się na stronie zarnow.eu w zakładce „Rada Gminy Żarnów”, w sekcji „Sesje Rady Gminy Żarnów (terminarz, relacja na żywo, archiwum nagrań)”.

Przejdź na skróty, klikając tutaj

Poniżej porządek obrad:

kliknij, aby powiększyć…

Powiatowo-gminne ćwiczenia obronne i obrony cywilnej

Dodano: poniedziałek, 23 września 2019

Wójt Gminy Żarnów informuje, że w dniu 24 września br. (wtorek), zgodnie z zarządzeniem nr 34/19 Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej we współdziałaniu z powiatowymi służbami , inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu opoczyńskiego zostanie przeprowadzone na terenie Gminy Żarnów ćwiczenie obronne. W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień na drogach, zwłaszcza w okolicach Marcinkowa-Tomaszowa i na drodze do Siedlowa oraz w okolicach Szkoły Podstawowej w Żarnowie i Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.
Prosimy o nie parkowanie samochodów na ul. Cichej w Żarnowie oraz Przedborskiej w Żarnowie – w okolicach Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, aby zapewnić przejazd służbom.

Zapraszamy na imprezę „Pożegnanie lata `2019” w Miedznej Murowanej

Dodano: czwartek, 19 września 2019

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Spotkanie Integracyjne w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej, które odbędzie się w dniu 21 września 2019 r. (sobota) od godziny 17:00. W programie – ognisko z pieczonymi ziemniakami, grill, wspólna zabawa przy muzyce i inne atrakcje.
Szczegóły na załączonym plakacie. 

kliknij, aby powiększyć…