Dzienne archiwum: 25 września 2019

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz…”

Dodano: środa, 25 września 2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja projektu III kwartał 2019 r.

           Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w III kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

  • w części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano malowanie sufitów i ścian pomieszczeń oraz montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej;
  • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego i teletechniczne;
  • kontynuowano montaż wyposażenia sanitarnego (biały montaż).

W zakresie uniwersalnego projektowania budynek placówki uwzględnia potrzeby  osób z różnymi niepełnosprawnościami. W tym celu wykonane zostały oznakowania włączników światła, które zamontowane zostały również na odpowiedniej wysokości, pasy kierunkowe na ścianach dla osób niewidzących i niedowidzących w korytarzach komunikacyjnych o szerokości 30 cm z tynku strukturalnego żywicznego, zamontowane zostały pasy oznaczające rozpoczęcie jak i zakończenie biegów klatki schodowej jak również zamontowano wideomofon przed drzwiami wejściowymi do budynku. W budynku wykonane zostaną także tablice informujące
wraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

Wykonawca robót w dniu 6 sierpnia 2019 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.

Komisja odbiorowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w dniu 14 sierpnia 2019 r. odebrała bez zastrzeżeń przedmiot rzeczowy umowy ZP Nr /25/2017 z dnia 28.09.2017 r. co zostało potwierdzone w protokole końcowym odbioru robót.

W dniu 17.09.2019 r. została przeprowadzona obowiązkowa kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie w celu stwierdzenia zgodności wykonanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie udzielił Powiatowi Opoczyńskiemu pozwolenia na użytkowanie budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

kliknij, aby powiększyć…

Przerwy w dostawie prądu w miejscowościach Gminy Żarnów

Dodano: środa, 25 września 2019

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2019-10-01 (wtorek) 07:00 – 18:00 Tomaszów, Kamieniec;

2019-10-02 (środa) 07:00 – 18:00 Dąbie, Ławki, Młynek, Ruszenice-Kolonia;

2019-10-08 (wtorek) 07:00 – 18:00  Siedlów, Adamów, Malenie, Jasion, Chełsty 47;

2019-10-09 (środa) 07:00 – 18:00  – Klew, Klew-Kolonia, Skórkowice, Skumros, Poręba, Wolica, Młynek;

 

Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów…

Dodano: środa, 25 września 2019

Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu ( w dniach 24.09.2019 r. – 22.11.2019 r. ), w Urzędzie Gminy Żarnów projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Żarnów.

Uproszczone plany urządzenia lasów wykonywane są na zlecenie Starosty zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. art. 21, p. 1, ust. 1, ( DZ.U. z 2018 r. poz. 2129 ). Uproszczone plany urządzenia lasów, zgodnie z w/w ustawą, są podstawą naliczania podatku leśnego.

W okresie od 25.09.2019 r. do 25.10.2019 r. zainteresowane osoby proszone są o wnoszenie ewentualnych uwag i wniosków.

kliknij, aby powiększyć…

Transmisja XIII sesji Rady Gminy Żarnów w dniu 30 września 2019 roku

Dodano: środa, 25 września 2019

Najbliższa sesja Rady Gminy Żarnów została zaplanowana na 30 września 2019 r., o godzinie 13.00 w Gminnym Domu Kultury. Przypominamy, iż stały link do transmisji na żywo obrad sesji znajduje się na stronie zarnow.eu w zakładce „Rada Gminy Żarnów”, w sekcji „Sesje Rady Gminy Żarnów (terminarz, relacja na żywo, archiwum nagrań)”.

Przejdź na skróty, klikając tutaj

Poniżej porządek obrad:

kliknij, aby powiększyć…