Miesięczne archiwum: Wrzesień 2019

Zaproszenie na spotkanie dotyczące programu Mikrogranty „Łódzkie na Plus”

Dodano: piątek, 27 września 2019

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z Powiatem Opoczyńskim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Mikrogranty „Łódzkie na Plus” 2019.

Spotkanie odbędzie się 2 października 2019 w godz. 15.00 – 17.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie, przy ul. Kwiatowej 1a.

Od 23 września do 14 października 2019 będzie można składać wnioski o dofinansowanie lokalnych inicjatyw.

Mikrogranty do w wysokości od 2000,00 do 5000,00 zł będzie można otrzymać m.in. na:

 • lokalne wydarzenia kulturalne
 • imprezy sportowe
 • działania edukacyjne
 • małą infrastrukturę
 • działania ekologiczne
 • aktywizację seniorów
 • zajęcia dla dzieci
 • i wiele innych…

Dla kogo:

 • dla grup nieformalnych (3 osoby pełnoletnie) we współpracy z organizacją pozarządową
 • dla organizacji pozarządowych
 • dla kół gospodyń wiejskich
 • dla ochotniczych straży pożarnych
 • dla grup parafialnych

Pula środków na mikrogranty to 850 000,00 zł

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy od 16 września na stronie www.opus.org.pl (zakładka konkursy).

Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki w powiecie opoczyńskim

Dodano: czwartek, 26 września 2019

W tym roku wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki uczcimy na terenie powiatu opoczyńskiego. Jest to idealne miejsce o ogromnym potencjale do celebrowania turystycznego święta.

Podczas spotkań branżowych i wycieczek dla mieszkańców województwa uczestnicy obchodów będą mieli okazję zapoznać się z atrakcjami turystycznymi powiatu opoczyńskiego, praktycznie dotknąć jego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego,  poczuć zapach i smak tradycyjnych potraw i zauroczyć się barwą i wzorami opoczyńskiego folkloru.

Aby zachęcić do odkrywania opoczyńskich skarbów w sobotę zostaną zorganizowane bezpłatne wycieczki autokarowe na które można zapisać się na portalu www.elodzkie.pl. Autokary będą zabierać uczestników z wyznaczonych miejsc zbiórki w Pabianicach, Zduńskiej Woli, Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej i Tomaszowie Mazowieckim. W niedziele, na krajoznawczą wycieczkę do Opoczna będzie można pojechać pociągiem z Łodzi w ramach projektu „Kolejowe niedziele”.

Szczegółowy program Obchodów w załączonym PLIKU

Światowy Dzień Turystyki ustanowiony w 1979 r. decyzją Światowej Organizacji Turystyki – UNWTO jest świętem turystów, branży turystycznej, przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń i wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki. 

Wydarzenie ma na celu upowszechnienie turystyki w naszym regionie i ukazanie mieszkańcom walorów i atrakcji, z których można korzystać w pobliżu miejsca zamieszkania

Zapraszamy!

kliknij, aby powiększyć…

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz…”

Dodano: środa, 25 września 2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja projektu III kwartał 2019 r.

           Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w III kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano malowanie sufitów i ścian pomieszczeń oraz montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej;
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego i teletechniczne;
 • kontynuowano montaż wyposażenia sanitarnego (biały montaż).

W zakresie uniwersalnego projektowania budynek placówki uwzględnia potrzeby  osób z różnymi niepełnosprawnościami. W tym celu wykonane zostały oznakowania włączników światła, które zamontowane zostały również na odpowiedniej wysokości, pasy kierunkowe na ścianach dla osób niewidzących i niedowidzących w korytarzach komunikacyjnych o szerokości 30 cm z tynku strukturalnego żywicznego, zamontowane zostały pasy oznaczające rozpoczęcie jak i zakończenie biegów klatki schodowej jak również zamontowano wideomofon przed drzwiami wejściowymi do budynku. W budynku wykonane zostaną także tablice informujące
wraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

Wykonawca robót w dniu 6 sierpnia 2019 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.

Komisja odbiorowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w dniu 14 sierpnia 2019 r. odebrała bez zastrzeżeń przedmiot rzeczowy umowy ZP Nr /25/2017 z dnia 28.09.2017 r. co zostało potwierdzone w protokole końcowym odbioru robót.

W dniu 17.09.2019 r. została przeprowadzona obowiązkowa kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie w celu stwierdzenia zgodności wykonanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie udzielił Powiatowi Opoczyńskiemu pozwolenia na użytkowanie budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

kliknij, aby powiększyć…

Przerwy w dostawie prądu w miejscowościach Gminy Żarnów

Dodano: środa, 25 września 2019

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2019-10-01 (wtorek) 07:00 – 18:00 Tomaszów, Kamieniec;

2019-10-02 (środa) 07:00 – 18:00 Dąbie, Ławki, Młynek, Ruszenice-Kolonia;

2019-10-08 (wtorek) 07:00 – 18:00  Siedlów, Adamów, Malenie, Jasion, Chełsty 47;

2019-10-09 (środa) 07:00 – 18:00  – Klew, Klew-Kolonia, Skórkowice, Skumros, Poręba, Wolica, Młynek;