Dzienne archiwum: 19 marca 2019

Konsultacje drogowe w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: wtorek, 19 Marzec 2019

W związku z wykonywaniem przez Konsorcjum Projektowe REM PROJEKT ze Skierniewic i URBAN MEDIA z Warszawy, koncepcji budowy drogi wojewódzkiej nr 726 Żarnów – Opoczno, Wójt Gminy Żarnów zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców ulic Wolności, Opoczyńskiej i Piotrkowskiej w Żarnowie, które odbędzie się w środę, 20 marca 2019 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane mapy planowanej inwestycji i omówione szczegóły tych ważnych robót drogowych (m.in. budowa ronda w Żarnowie). Bardzo serdecznie zapraszamy…

kliknij, aby powiększyć

Kamienne Gody u Państwa Stanisława i Marianny Głuszek z Grębenic

Dodano: wtorek, 19 Marzec 2019

Kilka tygodni temu w Naszej Gminie odbyła się niespotykana uroczystość. Kamienne Gody czyli 70 rocznicę ślubu obchodzili Państwo Stanisław i Marianna Głuszkowie, mieszkający w Grębenicach – w południowej części Gminy Żarnów. Pan Stanisław Głuszek urodził się 23 sierpnia 1924 roku, a jego żona Marianna Głuszek (z domu Szwed) przyszła na świat w dniu 24 kwietnia 1930 roku. Godnym podkreślenia jest fakt, iż Pan Stanisław Głuszek jest kombatantem, porucznikiem Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej był represjonowany i więziony przez hitlerowskich okupantów. Obecnie jest aktywnym członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Bardzo często uczestniczy w licznych uroczystościach patriotycznych, organizowanych przez Gminę Żarnów.

Stanisław i Marianna Głuszkowie we wrześniu 1948 roku wzięli ślub kościelny w Bedlnie. W tamtym czasie wieś Grębenice wchodziła w skład parafii św. Anny w Bedlnie (obecnie – powiat konecki), a nie tak, jak obecnie – parafii św. Mikołaja w Żarnowie. W dniu 21 stycznia 1949 roku para wzięła ślub cywilny, który został im udzielony w Marcinkowie (obecnie w Gminie Żarnów). Warto podkreślić, iż ówczesnym czasie wieś Grębenice wchodziła w skład Gminy Machory, a siedziba władz administracyjnych znajdowała się właśnie w Marcinkowie.

Państwo Stanisław i Marianna Głuszkowie wychowali troje dzieci. Są nimi: syn Paweł Głuszek (ur. 13 stycznia 1950 roku) – zamieszkały w Grębenicach, córka Irena Wiaderna z domu Głuszek (ur. 4 lutego 1955 roku) – zamieszkała w Siemianowicach Śląskich, a także syn Józef Głuszek – zamieszkały w miejscowości Chełsty, gmina Żarnów. Jubilaci dochowali się 9 wnuków (Mirosław, Krzysztof, Wioletta, Piotr, Rafał, Anna, Iwona, Monika i Jarosław) oraz 10 prawnuków.

W domu rodzinnym Szacownych Jubilatów odbyła się uroczystość Kamiennych Godów, czyli 70 rocznicy ślubu. Oprócz licznie zgromadzonej rodziny, wziął w nich udział Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, który Dostojnej Parze wręczył wiązankę kwiatów, list gratulacyjny i okolicznościowe upominki oraz złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, a także dalszych długich, długich lat życia…

Kliknij, aby powiększyć…

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 726 Żarnów – Opoczno coraz bliżej…

Dodano: wtorek, 19 Marzec 2019

Samorząd Województwa Łódzkiego rozpoczął prace przygotowawcze nad kompleksową przebudową drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno – Żarnów. Projekt budowy drogi wykonuje Konsorcjum Projektowe REM PROJEKT ze Skierniewic i URBAN MEDIA z Warszawy.

W ostatnim czasie w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące wykonania koncepcji rozbudowy tej drogi. Podczas spotkania Gminę Żarnów reprezentował wójt Krzysztof Nawrocki, któremu towarzyszyli mieszkańcy z Miedznej Murowanej i Trojanowic, żywo zainteresowani rozwojem infrastruktury drogowej w regionie.

Koncepcja przewiduje rozbudowę drogi do parametrów G (droga główna), w tym poszerzenie jezdni do 7 metrów szerokości, połączenie Opoczna z Żarnowem ciągiem pieszo – rowerowym oraz przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi z wyposażeniem ich w pasy do skrętu lub zastosowanie skrzyżowań typu rondo.

Między innymi koncepcja przewiduje wykonanie ronda w Opocznie. Rondo planowane jest również w miejscowości Miedzna Murowana (na skrzyżowaniu ulic Opoczyńskiej, Głównej i Topolowej – prowadzącej do Straszowej Woli), ale także w Żarnowie (na skrzyżowaniu ulic Opoczyńskiej, Piotrkowskiej i Wolności). Rondo w Żarnowie będzie końcowym elementem budowy drogi wojewódzkiej nr 726, która tam łączy się z drogą krajową nr 74.

Samorządowcy podczas spotkania wnieśli uwagi i wnioski dotyczące rozwiązań projektowych, a sposób ich realizacji omówiony zostanie na kolejnej radzie technicznej.

Poniżej zamieszczamy skany fragmentów koncepcji budowy drogi.

Kliknij, aby powiększyć…