Dzienne archiwum: 18 marca 2019

Rada Gminy Żarnów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego

Dodano: poniedziałek, 18 Marzec 2019

W poniedziałek 18 marca 2019, podczas sesji nadzwyczajnej, radni Rady Gminy Żarnów jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckiWielu sołtysów, z terenu gminy Żarnów, uważa to wydarzenie za jedną z przełomowych i pro rozwojowych decyzji.

Według ustalonego porządku obrad (jedna uchwała) sesja zapowiadała się na jedną z najkrótszych, jednak nie zabrakło głosów dyskusji, jak również licznych komentarzy różnego pokroju, co spowodowało znaczne wydłużenie posiedzenia rady.

Przypomnijmy, iż pod petycją w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego podpisali się niemal wszyscy sołtysi. Główny orędownik około dwuletniej ’’walki’’o utworzenie funduszu – sołtys Jerzy Nowak – bardzo ucieszył się z decyzji rady, osobiście składając podziękowania po sesji, a wszystko podsumował tak:

 

Cieszę się niezmiernie !
Teraz muszę ochłonąć,
a potrwa to chyba z miesiąc,
później bierzemy się do działania !”

 

Wójt Krzysztof Nawrocki informuje, iż sołtysi i rady sołecki zostaną odpowiednio przygotowani w zakresie funkcjonowania funduszu sołeckiego, w tym wykorzystywania środków finansowych.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w zakresie Funduszy Europejskich

Dodano: poniedziałek, 18 Marzec 2019

W dniu 27 marca (środa) 2019 r., w godzinach od 11:00 do 13:30, w małej sali Gminnego Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5), mieszkańcy gminy Żarnów będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji, dotyczących Funduszy Europejskich, w ramach mobilnego punktu informacyjnego. W załączeniu plakat.

kliknij plakat, aby powiększyć

Grant na tradycje ludowe przy zalewie w Miedznej Murowanej

Dodano: poniedziałek, 18 Marzec 2019

Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury w Miedznej Murowanej uzyskało grant w wysokości 18 267 zł, do wykorzystania w bieżącym roku. Umowa o przyznanie grantu została zawarta w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Przy podpisywaniu umowy, stowarzyszenie z Miedznej reprezentowały: Prezes – Czajkowska Genowefa, Wiceprezes – Renata Cisowska. Tytuł projektu, sporządzonego przez organizację, to: Kultywowanie tradycji ludowych przy „Piekielnym Szlaku”

Zadania objęte projektem to:

 • promocja projektu
 • warsztaty taneczne – taniec i obrzędowość ludowa
 • festyn rodzinny – impreza podsumowujące projekt

Realizacja festynu rodzinnego może zbiec się z uroczystym oddaniem do użytku kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy zalewie w Miedznej. Inauguracja tego wydarzenia planowana jest wstępnie na czerwiec.

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dodano: poniedziałek, 18 Marzec 2019

W dniu 14 marca 2019 r. przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej do którego przystąpiło 26 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy Żarnów.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali oddelegowani funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, mł. kpt. Arkadiusz Dębowski, mł. kpt. Marcin Grabski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żarnowie, a zarazem Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, Z-ca Wójta Gminy Żarnów Elżbieta Przybył, Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żarnowie Jarosław Smak, dh Michał Kluska z OSP Skórkowice oraz pracownica Urzędu Gminy w Żarnowie Emilia Piekielnik.

Grupy wiekowe:

 • Grupa I – uczniowie klas I – VI szkół podstawowych
 • Grupa II – uczniowie klas VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III
 • Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych przystąpili do testu pisemnego. Następnie, po wyłonieniu faworytów, dzieci przystąpiły do testu ustnego, po którym wyłoniono zwycięzców. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, a pozostałym uczestnikom wręczono słodkie upominki.

Laureaci z danych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym , który odbędzie się 29 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” – Wyniki

Zwycięzcy eliminacji gminnych :

Grupa I – uczniowie klas I – VI szkół podstawowych

 • I. miejsce – Julia Ciołkiewicz – SP w Żarnowie,
 • II. miejsce – Karol Kaczmarek – SP w Klewie.,
 • III. miejsce – Dawid Jęcek – SP w Klewie.

Grupa II– uczniowie klas VII-VIII oraz gimnazjum klasyi III

 • I miejsce Jan Wronkowski – SP w Żarnowie,
 • II. miejsce – Julita Lichota – SP w Żarnowie
 • III. miejsce – Aleksandra Rek – Gimnazjum w Żarnowie.

Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 • I. miejsce – Miłosz Polak LO w Opocznie,
 • II. miejsce – Justyna Cukrowska – ZSZ w Żarnowie,
 • III. miejsce – Karolina Cukrowska – ZSZ w Żarnowie.

Zachęcamy, do przeglądania niżej zamieszczonych fotografii

wybierz i kliknij fotografię, aby powiększyć