Dzienne archiwum: 6 marca 2019

Stowarzyszenie „Pomagajmy Zwierzętom” z siedzibą w Miedznej Murowanej

Dodano: środa, 06 marca 2019

W miejscowości Miedzna Murowana, w gminie Żarnów, swoją siedzibę posiada Stowarzyszenie „Pomagajmy Zwierzętom”. Jednym z celów statutowych organizacji jest „Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, zapobieganie ich bezdomności oraz zapewnienie im opieki i niezbędnych warunków bytowania”.

Na swojej stronie internetowej stowarzyszenie umieszcza aktualne informacje o działalności, w tym komunikaty o znalezionych zwierzętach (opisy, fotografie). Osoby zainteresowane mogą adoptować zwierzęta, kontaktując się przez numer telefonu dostępny na stronie internetowej. Dla przykładu, kilka dni temu znaleziono w Żarnowie dobrze zadbaną, ale porzuconą suczkę, która oczekuje na nowych właścicieli (fotografie poniżej wpisu).

Na stronę stowarzyszenia można przejść, klikając TUTAJ: http://stowarzyszeniepz.blogspot.com/

kliknij na fotografię, aby powiększyć

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Gminy Żarnów

Dodano: środa, 06 marca 2019

W marcu 2019 roku we wszystkich ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarnów, odbędą się coroczne zebrania sprawozdawcze. Realizowane będą one w okresie od 09 do 24 marca, a ich harmonogram został ustalony podczas posiedzenia Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie. Przypomnijmy, iż na początku każdego roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza, natomiast raz na pięć lat przeprowadza się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, na których to wybierane są władze jednostek. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu OSP, a także ustalenie wysokości składki członkowskiej.

Harmonogram zebrań jest następujący:

09 marca 2019 r. (sobota), godz. 18.00 – OSP Zdyszewice
10 marca 2019 r. (niedziela), godz. 15.00 – OSP Paszkowice

10 marca 2019 r. (niedziela), godz. 17.00 – OSP Topolice
10 marca 2019 r. (niedziela), godz. 19.00 – OSP Chełsty

23 marca 2019 r. (sobota), godz. 16.00 – OSP KSRG Skórkowice
23 marca 2019 r. (sobota), godz. 18.00 – OSP Miedzna Murowana

24 marca 2019 r. (niedziela), godz. 15.00 – OSP Straszowa Wola
24 marca 2019 r. (niedziela), godz. 17.00 – OSP KSRG Żarnów

Wszystkie walne zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP, a zebranie OSP Miedzna Murowana w Wiejskim Domu Kultury. Udział w nich weźmie Wójt Gminy i prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Nawrocki wraz z członkami zarządu, a także wybrani pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie.

Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców…