Miesięczne archiwum: Marzec 2019

Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

Dodano: czwartek, 28 marca 2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja I kwartał 2019 r.

 Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w I kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części przebudowy jak i części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, montaż wewnątrzlokalowej stolarki drzwiowej;
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia;
 • zakończono montaż wyposażenia technologicznego c.o. w kotłowni oraz rozpoczęto montaż grzejników c.o.;
 • wykonano przyłącze zewnętrzne i wewnętrzne gazowe.

W zakresie zagospodarowania terenu:

 • prowadzono utwardzenie kostką betonową dróg wewnętrznych;
 • prowadzono roboty związane z wykonaniem ogrodzenia terenu działki objętej przedmiotem inwestycji.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Zdjęcie 1 – Wnętrze budynku w trakcie prac wykończeniowych.

Zdjęcie 2 – Wykonanie przyłącza gazowego.

Zdjęcie 3 – Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej.

PROJEKT Jeremie2 – preferencyjne pożyczki na rozwój przedsiębiorstw, start działalności gospodarczej i termomodernizację budynków

Dodano: środa, 20 marca 2019

Województwo Łódzkie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego (Jeremie2) o wartości 670 mln zł realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiący kontynuację Inicjatywy JEREMIE z poprzedniego okresu programowania.

Podstawowym celem Projektu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym z terenu województwa łódzkiego. Projekt podzielony został na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć.

 • Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw (w ramach Poddziałania II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP)

Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczanie kapitału na rozruch, na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, czy przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Pożyczki są skierowane do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

 • Kwota pożyczki może sięgnąć nawet ponad 2 mln zł.
 • Preferencyjne oprocentowanie waha się w granicach 0,15-8,35%.
 • Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.
 • Okres spłaty do 10 lat.
 • Możliwa nawet roczna karencja w spłacie kapitału.

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać tutaj (po wybraniu województwa łódzkiego).

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć tutaj.

 • Pożyczki na termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (w ramach Poddziałania IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych)

Interwencja w ramach termomodernizacji budynków ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia finansowego w formie pożyczek na głęboką modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Pożyczkę mogą uzyskać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

 • Kwota pożyczki może wynosić nawet ponad 3 mln zł.
 • Preferencyjne oprocentowanie od 0,15%.
 • Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.
 • Okres spłaty do 15 lat.
 • Możliwa nawet 1,5-roczna karencja w spłacie kapitału.

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać tutaj.

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć tutaj.

 • Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w ramach Poddziałania VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych)

Wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy ukierunkowane jest na rozwój przedsiębiorczości w regionie z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Mikropożyczkę mogą uzyskać osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 • Kwota pożyczki może wynieść do 70 tys. zł.
 • Preferencyjne oprocentowanie tylko 0,175%.
 • Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.
 • Okres spłaty do 7 lat.
 • Możliwa nawet roczna karencja w spłacie kapitału.

 O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać tutaj.

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć tutaj.

Konsultacje drogowe w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: wtorek, 19 marca 2019

W związku z wykonywaniem przez Konsorcjum Projektowe REM PROJEKT ze Skierniewic i URBAN MEDIA z Warszawy, koncepcji budowy drogi wojewódzkiej nr 726 Żarnów – Opoczno, Wójt Gminy Żarnów zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców ulic Wolności, Opoczyńskiej i Piotrkowskiej w Żarnowie, które odbędzie się w środę, 20 marca 2019 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane mapy planowanej inwestycji i omówione szczegóły tych ważnych robót drogowych (m.in. budowa ronda w Żarnowie). Bardzo serdecznie zapraszamy…

kliknij, aby powiększyć

Kamienne Gody u Państwa Stanisława i Marianny Głuszek z Grębenic

Dodano: wtorek, 19 marca 2019

Kilka tygodni temu w Naszej Gminie odbyła się niespotykana uroczystość. Kamienne Gody czyli 70 rocznicę ślubu obchodzili Państwo Stanisław i Marianna Głuszkowie, mieszkający w Grębenicach – w południowej części Gminy Żarnów. Pan Stanisław Głuszek urodził się 23 sierpnia 1924 roku, a jego żona Marianna Głuszek (z domu Szwed) przyszła na świat w dniu 24 kwietnia 1930 roku. Godnym podkreślenia jest fakt, iż Pan Stanisław Głuszek jest kombatantem, porucznikiem Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej był represjonowany i więziony przez hitlerowskich okupantów. Obecnie jest aktywnym członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Bardzo często uczestniczy w licznych uroczystościach patriotycznych, organizowanych przez Gminę Żarnów.

Stanisław i Marianna Głuszkowie we wrześniu 1948 roku wzięli ślub kościelny w Bedlnie. W tamtym czasie wieś Grębenice wchodziła w skład parafii św. Anny w Bedlnie (obecnie – powiat konecki), a nie tak, jak obecnie – parafii św. Mikołaja w Żarnowie. W dniu 21 stycznia 1949 roku para wzięła ślub cywilny, który został im udzielony w Marcinkowie (obecnie w Gminie Żarnów). Warto podkreślić, iż ówczesnym czasie wieś Grębenice wchodziła w skład Gminy Machory, a siedziba władz administracyjnych znajdowała się właśnie w Marcinkowie.

Państwo Stanisław i Marianna Głuszkowie wychowali troje dzieci. Są nimi: syn Paweł Głuszek (ur. 13 stycznia 1950 roku) – zamieszkały w Grębenicach, córka Irena Wiaderna z domu Głuszek (ur. 4 lutego 1955 roku) – zamieszkała w Siemianowicach Śląskich, a także syn Józef Głuszek – zamieszkały w miejscowości Chełsty, gmina Żarnów. Jubilaci dochowali się 9 wnuków (Mirosław, Krzysztof, Wioletta, Piotr, Rafał, Anna, Iwona, Monika i Jarosław) oraz 10 prawnuków.

W domu rodzinnym Szacownych Jubilatów odbyła się uroczystość Kamiennych Godów, czyli 70 rocznicy ślubu. Oprócz licznie zgromadzonej rodziny, wziął w nich udział Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, który Dostojnej Parze wręczył wiązankę kwiatów, list gratulacyjny i okolicznościowe upominki oraz złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, a także dalszych długich, długich lat życia…

Kliknij, aby powiększyć…