Dzienne archiwum: 8 lutego 2019

Kolejne terminy zebrań sołeckich w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 08 Luty 2019

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż kontynuowane są zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Naszej Gminy. Ich powodem jest ustawowy obowiązek wyborów sołtysów i rad sołeckich, który musi być zrealizowany w ciągu 6 miesięcy od zakończenia wyborów samorządowych w każdej gminie w Polsce. Podobnie jest w Gminie Żarnów. Istotną zmianą jest wydłużenie kadencji sołtysa – z czterech do pięciu lat. Przypomnijmy, w ostatnich latach wybory sołtysów i rad sołeckich odbywały się w 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015 roku.

Porządek każdego zebrania sołeckiego w Gminie Żarnów jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego, przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności społeczno – gospodarczej na terenie sołectwa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczącej wprowadzenia ustawowej zmiany w statucie sołectwa.
 4. Zapoznanie z regulaminem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019 – 2024.
 6. Wolne wnioski, zakończenie zabrania.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie w zebraniu nie uczestniczy co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od ustalonej godziny zebrania.

Terminy najbliższych zebrań wiejskich:

 • Czwartek, 14 lutego 2019 roku, godz. 16.00 – Grębenice (świetlica wiejska)
 • Piątek, 15 lutego 2019 roku, godz. 16.00 – Malków (świetlica wiejska)
 • Piątek, 15 lutego 2019 roku, godz. 18.00 – Paszkowice (remiza OSP)

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców!

Zapraszamy na „Ferie zimowe `2019 w bibliotece w Żarnowie”

Dodano: piątek, 08 Luty 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie zaprasza na „Ferie w bibliotece 2019”, które organizowane będą w dniach od 11 do 22 lutego 2019 roku w godz. 10.00 – 13.00.

UWAGA !!!
Pobierz i wypełnij arkusz zgody (RODO) na wykorzystanie wizerunku, klikając TUTAJ

W programie:

 1. Pierwszy tydzień – warsztaty dla dziecięcej grupy tanecznej działającej przy bibliotece;
 2. Drugi tydzień – zajęcia czytelnicze, medialne, manualne, plastyczne, kulinarne, zabawy ruchowe, gry i konkursy dla dzieci.

Bardzo serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy na kolejne „Ferie z pasją” w Stajni Artystycznej Marcinków

Dodano: piątek, 08 Luty 2019

Niedługo rozpoczną się ferie zimowe. Dzieci i młodzież z żarnowskich szkół mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty wypoczynku, którą zapewnia jak zwykle bardzo interesująca propozycja Stajni Artystycznej „Marcinków”, prowadzonej przez Marzenę Michałowską – Kowalik. We współpracy z Gminą Żarnów – która partycypuje w kosztach przedsięwzięcia – po raz kolejny proponowane są „FERIE z PASJĄ” (od 11 do 15 lutego 2019 roku), bardzo ciekawa forma spędzania wolnego czasu dla uczniów. W programie m.in. zajęcia teatralne, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia fotograficzne, warsztaty kulinarne, nauka jazdy konnej, warsztaty wokalne, nauka języka migowego, zajęcia plastyczne i ognisko integracyjne. Zapraszamy do skorzystania z tej wyjątkowej oferty wypoczynku zimowego…

Zachęcamy do zapoznania się z treścią plakatu.

Kliknij plakat, aby powiększyć…