Dzienne archiwum: 7 lutego 2019

Weź udział w konkursie „LGD – U ŹRÓDEŁ” i zdobądź atrakcyjne nagrody!

Dodano: czwartek, 07 Luty 2019

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na ciekawy i oryginalny projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) „Piekielnego Szlaku” – szlaku wiodącego przez najciekawsze, najcenniejsze i najpiękniejsze miejsca 9 gmin z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” (6 gmin woj. świętokrzyskiego i 3 gminy woj. łódzkiego).

Piekielny Szlak” to licząca blisko 225 km długości trasa turystyczna poprowadzona przez tereny dziewięciu gmin z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego i opoczyńskiego, łącząca największe atrakcje turystyczne tego obszaru i umożliwiająca turystom dotarcie do miejsc owianych legendami nawiązującymi do sił nadprzyrodzonych. Na trasie szlaku, który łączy miejscowości Piekło i Niebo, nie brakuje licznych rezerwatów i pomników przyrody, muzeów techniki i miejsc związanych z odlewnictwem, a także zabytków sakralnych oraz miejsc idealnych do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Właśnie ogłoszony konkurs plastyczny na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”, który będzie wykorzystywany w procesie budowy marki “Piekielny Szlak”, a także w procesie promocji szlaku, promocji produktów i usług lokalnych związanych ze szlakiem.

Przede wszystkim liczy się pomysł

Prace złożone na konkurs powinny być ciekawymi i oryginalnymi projektami motywu, maskotki lub znaku rozpoznawczego (symbolu) Piekielnego Szlaku, wywiedzionymi ze specyfiki obszaru, na którym zlokalizowany jest „Piekielny Szlak” – powinny więc nawiązywać do historii, do dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin, przez które poprowadzona została ta trasa.

Prace zgłaszane na konkurs muszą być autorskimi i nigdzie wcześniej nie publikowanymi pracami plastycznymi, wykonanymi w formie płaskiej techniką dowolną w formacie A4 lub A3, muszą być również wykonane w trzech perspektywach – przedniej, bocznej i tylnej.

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez komisję konkursową według kilku kryteriów (m.in. pod kątem: oryginalności, zgodności z tematem, uwzględnienia specyfiki i charakteru „Piekielnego Szlaku”, estetyki, kompozycji, walorów użytkowych, potencjału wykorzystania motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego – symbolu w działaniach promocyjnych Piekielnego Szlaku). Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody rzeczowe o wartości 300,00 PLN, 500,00 PLN i 1 200,00 PLN.

Prace na konkurs można składać do 04 marca br., a jego rozstrzygnięcie nastąpi do 12 marca br.

Więcej informacji nt. konkursu (w tym jego szczegółowy Regulamin, a także wymagane formularze) znajdziecie Państwo na stronie www.piekielnyszlak.pl

Konsultacje drogowe w Urzędzie Gminy w Żarnowie

Dodano: czwartek, 07 Luty 2019

W środę, 6 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy w Żarnowie odbyło się ważne spotkanie, której tematem było planowanie budowy i remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Żarnów. Z ramienia samorządu powiatowego uczestniczyli w nim starosta Marcin Baranowski i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Reszel, a z ramienia samorządu gminnego – wójt Krzysztof Nawrocki, zastępca wójta Elżbieta Przybył i skarbnik Edyta Belica. W spotkaniu wzięli udział radni gminni – Sławomir Błażejewski (kierownik Obwodu Drogowego – Mostowego nr 2 w Solcu) i Paweł Borończyk, a także kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami Konrad Zwierzyński.

Na terenie Gminy Żarnów jest kilka dróg powiatowych o bardzo zniszczonej nawierzchni bitumicznej, które wymagają kompleksowej modernizacji lub remontu. Jedną z nich jest droga nr 3120E (Żarnów – Czersko), której przebudowa jest planowana do realizacji w najbliższym czasie. Rozmawiano również o fatalnym stanie innych dróg powiatowych w gminie, m.in. o drodze nr 3124E (Tomaszów – Siedlów – Rudzisko, z długim fragmentem drogi gruntowej), 1505E (Skotniki – Ruszenice, w tym fragment drogi Klew – Brzezie, w części gruntowej) i nr 3116E (Miedzna Murowana – Straszowa Wola). Podczas spotkania omówione zostały zasady współpracy i współfinansowania przewidywanych robót drogowych na terenie Naszej Gminy, a także pozyskania na nie dotacji ze źródeł krajowych i europejskich, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych.

Poniżej fotografie ze spotkania.

Kliknij obrazy, aby powiększyć…

Gmina Żarnów popiera wniosek o wpis kultury bartniczej na listę UNESCO

Dodano: czwartek, 07 Luty 2019

Gmina Żarnów udzieliła poparcia dla wniosku o wpisanie kultury bartniczej na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Wniosek o wpis został złożony przez MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE. W załączniku graficznym poniżej, zamieszczamy stanowisko gminy Żarnów.

kliknij dokument, aby powiększyć…