Dzienne archiwum: 30 stycznia 2019

W serwisie YouTube ruszył gminny kanał archiwum nagrań wideo z życia gminy

Dodano: środa, 30 stycznia 2019

Ruszył gminny kanał archiwum nagrań wideo. W kanale będą publikowane nagrania promocyjne, społeczno-kulturalne, a także inne z życia gminy. Obecnie oprócz nagrań z obrad sesji Rady Gminy Żarnów, znajdziemy również nagrania z Dni Żarnowa i Dożynek Gminnych 2018, a także 70 Rocznicę Bitwy Pod Diablą Górą.

Do kanału wideo można przejść, klikając TUTAJ

Wizyta w DDP Senior – WIGOR Niemojowice. Wspomnienie ks. Romana Kotlarza

Dodano: środa, 30 stycznia 2019

W dniu 29 stycznia 2019 r., Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, a także ks. prał. Jan Kruk, złożyli wizytę w Domu Dziennego Pobytu Senior – WIGOR w Niemojowicach, którego kierownikiem jest Pani Anna Ślęzak. W związku z procesem beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza, który w latach 1956–1958 pełnił swoja posługę również w parafii żarnowskiej, podczas spotkania zbierane były informacje oraz wspomnienia na temat jego osoby. Mieszkańcy gminy Żarnów przytoczyli liczne wspomnienia i opowieści, świadczące o świętości posługi księdza Kotlarza, którego prawdopodobną przyczyną śmierci mogło być pobicie oraz torturowanie jego osoby.

Drugim punktem wizyty było przedstawienie prezentacji zatytułowanej „Żarnów i ziemia żarnowska w starej fotografii”, którą zaprezentował wójt. Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu, również przy tym elemencie wizyty, wykazali się zaangażowaniem, rozpoznając osoby i miejsca na starych fotografiach.

Zachęcamy do przeglądania niżej zamieszczonej galerii zdjęć.

Kliknij fotografię, aby powiększyć…

Statystyki gminy Żarnów. Polska w liczbach oraz Vademecum Samorządowca GUS `2018

Dodano: środa, 30 stycznia 2019

Szanowni Państwo! Drodzy internauci! W zamieszczonym niżej odnośniku, prezentujemy – przygotowane w atrakcyjnie graficzny sposób – statystyczne treści, dotyczące Naszej Gminy Żarnów, wydawane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. 

Ponadto zachęcamy zainteresowanych internautów do zapoznania się z bardzo ciekawymi informacjami o Gminie Żarnów, zamieszczanymi w ogólnopolskim portalu POLSKA w LICZBACH.

Zachęcamy do szczegółowej analizy i lektury…

Gmina Żarnów w Vademecum Samorządowca GUS `2018

Gmina Żarnów w portalu Polska w Liczbach

Uwaga rolnicy! Nabór wniosków na restrukturyzację gospodarstw w 2019 roku

Dodano: środa, 30 stycznia 2019

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw. Dokumenty będzie można składać w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 roku.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,

  • prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach:

  • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł),

  • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł).

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

Źródło: ARiMR

więcej informacji, klikając TUTAJ