Dzienne archiwum: 3 grudnia 2018

KRUS prowadzi działania prewencyjne pod hasłem „Upadek to nie przypadek”

Dodano: poniedziałek, 03 Grudzień 2018

Upadki osób to najliczniejsza grupa zdarzeń wypadkowych występujących w gospodarstwach rolnych.

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania prewencyjne. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS w jeszcze większym stopniu ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie.

Tegoroczną akcję „Upadek to nie przypadek” inauguruje o tym samym tytule, prezentujący wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników w celu ograniczenia ryzyka wypadków.

„Turniej Mikołajkowy” w Żarnowie dla piłkarzy z roczników 2007 i młodszych

Dodano: poniedziałek, 03 Grudzień 2018

W dniu 01.12.2018 r. w hali sportowej w Żarnowie (ul. Polna 1) odbył się III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej rocznika 2007 i młodsi. Chęć udziału w zawodach zgłosiły drużyny: KS Kasztelan Żarnów (dwie drużyny),  LUKS Mroczków-Dzielna (dwie drużyny), Tęcza Gowarczów,  oraz ATOM Januszewice. Sobotniemu turniejowi sprzyjała świetna atmosfera, mecze obserwowało wielu rodziców. Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie i zaciętość w grze zawodników. Po rozegraniu wszystkich spotkań zwycięzcą turnieju została drużyna KS Kasztelan Żarnów. Zawody sędziował Piotr Jędrzejczyk. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju z rąk Wójta Gminy Żarnów dr Krzysztofa Nawrockiego, Starosty Opoczyńskiego Marcina Baranowskiego oraz trenera  Kasztelana Żarnów Wojciecha Antosa otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale.

IX Żarnowski „Rajd z Mikołajem” Oddziału PTTK w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 03 Grudzień 2018

Przy mroźnej pogodzie w sobotę dnia 1. grudnia odbył się kolejny raz Rajd z Mikołajem, organizowany od 9 lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy wsparciu Gminy Żarnów. Honorowym patronatem objął imprezę wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki. Celem rajdu było kultywowanie tradycji św. Mikołaja, propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie nałogom, poznanie krajoznawcze okolic Żarnowa i integracja turystów pieszych. Sześciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Paszkowice, Kolonię Paszkowice, Bronów do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie. W rajdzie wzięło udział 124 osoby, dzieci z rodzicami, ale także cztery zorganizowane drużyny szkolnych klubów PTTK: z Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa. Wśród turystów indywidualnych byli mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skarżyska Kamiennej. W trakcie zakończenia imprezy, odbył się konkurs z nagrodami o zwyczajach świątecznych, prowadzony w dwóch grupach wiekowych, dla najmłodszych do klasy czwartej oraz starszych uczestników od piątej klasy SP do trzeciej gimnazjum. W pierwszej grupie najlepszymi okazali się: Maja Kowalska i Malwina Bakalarz z Żarnowa, Zofia Brzózka z Petrykóz i Rafał Król z Piotrkowa Trybunalskiego (wszyscy z jednakową ilością punktów). W starszej grupie I miejsce zdobyła Wiktoria Strzelczyk z Przedborza, drugie równorzędne miejsca otrzymały Wiktoria Dursiewicz i Oliwia Gągór z Przedborza oraz Jakub Koziński z Żarnowa. Miłym akcentem imprezy był występ sióstr Honczaruk ze Szkoły Podstawowej z Petrykóz, które pięknie zaśpiewały jedną z kolęd, wprowadzając uczestników w przedświąteczny nastrój. Mikołaj wręczył upominki występującym w konkursie i najmłodszym turystom w wieku od 2,5 do 4,5 lat. Nagrody i słodki poczęstunek, sponsorowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Wreszcie nastąpiła długo oczekiwana przez dzieci chwila tzn. wręczanie przez Mikołaja paczek ze słodyczami. Zanim zostały rozdane paczki, poszczególne drużyny miały za zadanie zaśpiewać kolędę. Zarówno drużyny, jak też rodzice z dziećmi robiły sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa a już na starcie, każdy z uczestników zaopatrzony został w plakietkę rajdowa z symbolicznym Mikołajem. Nasz Mikołaj wyróżnił też opiekunów drużyn drobnymi upominkami. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała ekipa organizatorów w składzie: Maria Grzybowska, Sabina Kubiszewska, Hubert Szulc, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Patrząc na zadowolone buzie dzieci mamy wrażenie, że rajd spełnił oczekiwania zarówno uczestników jak i organizatorów. A za rok będzie mały jubileusz – X Rajd i ponowne spotkanie turystów z żarnowskim Mikołajem.

Włodzimierz Szafiński