Miesięczne archiwum: Październik 2018

Realizacja programu ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę kotłów c.o.

Dodano: środa, 31 Październik 2018

Stworzenie mieszkańcom możliwości życia w czystym środowisku jest jednym z zadań samorządów lokalnych. Wprowadzony program niskiej emisji umożliwia zmniejszenie zaangażowania środków własnych wydatkowanych na zmiany systemu ogrzewania co skutkuje wymiernymi korzyściami finansowo-ekonomicznymi.

Do udziału w przedmiotowym projekcie w pierwotnym terminie zgłosiło się 38 osób fizycznych. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć likwidacji kotłów węglowych starej generacji. Piece wykorzystywane do ogrzewania powierzchni mieszkalnych oraz ogrzewania wody emitują dużo zanieczyszczeń do atmosfery.

Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji tych szkodliwych substancji oraz poprawa jakości powietrza dzięki wprowadzeniu modernizacyjnych systemów ogrzewania budynków mieszkalnych. Modernizacja polega na kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. W celu osiągnięcia założeń wprowadza się ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze.

Planuje się wymianę kotłów węglowych – 38 szt. na 23 kotły gazowe, 6 kotłów na biomasę, 8 kotłów automatycznych nowej generacji na węgiel kamienny oraz 1 kocioł elektryczny.

Planowane do realizacji prace będą polegały na demontażu istniejących instalacji oraz kotłów starej generacji, zakupie i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii z  niezbędnym oprzyrządowaniem; wykonaniu lub modernizacji wewnętrznej instalacji c. o. lub c. w. u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu oraz ewentualnym wykonaniu przyłącza i instalacji gazowej. Likwidacja starych źródeł ciepła pozwoli na poprawę jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza i zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynkach mieszkalnych.

 

Szkolenia: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Dodano: poniedziałek, 29 Październik 2018

Wójt Gminy Żarnów serdecznie zaprasza na szkolenia organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa łódzkiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w  ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i  katastrof” objętych programem PROW na lata 2014-2020.

Poniżej przestawiamy harmonogram szkoleń:

Lp. Termin szkolenia Miejsce szkolenia
1 06.11.2018 – godz. 10:00 Łódzki OR ARiMR,

Łódź, Al. Piłsudskiego 84,

Sala nr 13

2 08.11.2018 – godz. 10:00 Sala konferencyjna Urzędu Skarbowego,

II piętro Piotrków Trybunalski,

ul. Wronia 65

Kolejna edycja projektu Google Internetowe Rewolucje

Dodano: piątek, 26 Październik 2018

Centrum Innowacji Biznesowej zaprasza na kolejną edycję projektu Google Internetowe Rewolucje , który ma na celu wspieranie polskich MŚP w poznawaniu oraz wdrażaniu narzędzi i rozwiązań internetowych. Polega on na tym, że dedykowany doradca Internetowych Rewolucji spotyka się z przedsiębiorcami, by wraz z nimi przeanalizować konkretne działania w internecie. Na podstawie tej analizy przygotowywany jest plan konkretnych działań, pozwalający przedsiębiorcom skuteczniej eksponować i rozwijać ich biznes w sieci.

Warsztaty odbędą się 8 listopada w godz. 10.00 -12.00  w Miejskim Domu Kultury w Opocznie

Ponadto uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Centrum Innowacji Biznesowej będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla swoich pracowników i/lub dla siebie. Podczas networkingu zapraszamy do rozmowy z operatorami bonów.

Dodatkowo podczas spotkania odbędzie się prezentacja narzędzi wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którą przedstawi Doradca Biznesu Centrum Innowacji Biznesowej,

Zapraszamy do udziału, wystarczy tylko zgłosić się poprzez formularz rejestracji zamieszczony na stronie https://cib.lodzkie.pl/zrewolucjonizuj-swoja-firme-x/

Warsztaty są bezpłatne

Przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy

Dodano: środa, 24 Październik 2018

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2018-11-06 08:00 – 15:00

Soczówki