Dzienne archiwum: 14 czerwca 2018

Podpisanie umowy o dofinansowanie na przebudowę ul. Spacerowej w Żarnowie

Dodano: czwartek, 14 Czerwiec 2018

13 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gmin Powiatu Opoczyńskiego, którym przyznano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gmina Żarnów z tego tytułu pozyskała środki w wysokości 119 080,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Spacerowej w Żarnowie.
W imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego umowę na to zadanie podpisał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, zaś ze strony Gminy Żarnów Wójt Gminy dr Krzysztof Nawrocki.

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla Mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 14 Czerwiec 2018

Poniżej prezentujemy informację na temat możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Przypominamy, iż jeden z punktów udzielania pomocy jest czynny jest w Urzędzie Gminy w Żarnowie w każdy Poniedziałek w godz. 09.00-13.00.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonych plakatów. Kliknij aby powiększyć…

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:
– oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
– ważnej Karty Dużej Rodziny,
– zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
– dowodu tożsamości w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat,
– oświadczenia, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
– dokumentu potwierdzającego ciążę.

Podpisanie umowy na dofinansowanie sprzętu dla jednostek OSP

Dodano: czwartek, 14 Czerwiec 2018

W dniu 8 czerwca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy z udziałem Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości działającego na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości. Umowę w imieniu Gminy Żarnów podpisali Wójt Gminy dr Krzysztof Nawrocki oraz Skarbnik Gminy Edyta Belica. W spotkaniu uczestniczył także Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

Dofinansowanie pozyskane w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB) zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarnów – OSP Żarnów, OSP Skórkowice oraz OSP Chełsty.
Przyznana dotacja w wysokości 47 916,00 zł stanowi 99% całkowitych kosztów projektu. Jego realizacja odbędzie się w tym roku.