Dzienne archiwum: 11 maja 2018

III Spalski Konkurs Fotograficzny

Dodano: piątek, 11 Maj 2018

Zachęcamy do udziału w Konkursie organizowanym przez Gminę Inowłódz. Szczegóły znajdują się na załączonym plakacie…

Mistrzostwa OSP Województwa Łódzkiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Dodano: piątek, 11 Maj 2018

Bieg organizowany w dniu 20 maja 2018 r. został objęty patronatem honorowym przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego Jana Rysia. Trasa biegu posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i wiedzie ulicami miasta Zduńska Wola. Ambasadorem biegu jest Mistrz Polski w maratonie, olimpijczyk Artur Kozłowski.

Jest to doskonała okazja do kształtowania postaw patriotycznych, propagowania sportu i aktywności fizycznej, a także promocja jednostek OSP z województwa łódzkiego.

Zawody rozegrane zostaną 20 maja jako impreza towarzysząca biegowi II Piątka Pomarańczowej Pomocy w Zduńskiej Woli. Biuro zawodów mieścić się będzie w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 61, 98-220 Zduńska Wola).

Zgłoszenia dokonywane są wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego w terminie do 18 maja br.: http://rajsportactive.pl/zapisy/mistrzostwa-ochotniczych-strazy-pozarnychwojewodztwa-lodzkiego

Regulamin biegu dostępny jest w poniższym linku: http://rajsportactive.pl/pdf/regMistrzostwaStrazy5km.pdf

Strażacy dzieciom – budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 11 Maj 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie we współpracy z Gminą Żarnów pozyskała środki w wysokości 300 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ – działanie ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ z przeznaczeniem na realizację operacji: ,,Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej’’.  

Pozyskane środki przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów zadań ,,Strażacy dzieciom -budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej – budowa placów zabaw’’ w miejscowościach: Topolice, Trojanowice, Sielec, Straszowa Wola, Niemojowice oraz Paszkowice. Nowo utworzone place zabaw zostaną urządzone i wyposażone, zyskają nawierzchnię piaskową oraz trawniki a także ogrodzenia panelowe. Na każdy z obiektów zostanie przeznaczona kwota 42 103,29 zł. W ramach pozyskanych środków planuje się również zakup wyposażenia do ogólnodostępnego klubu młodzieżowego w Żarnowie działającego przy OSP Żarnów za kwotę 42 380,26 zł.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 17 kwietnia br. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Żarnowie reprezentowaną przez Prezesa Pana Ryszarda Jakubowskiego oraz Skarbnika Pana Krzysztofa Szczegielniaka a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa oraz Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Piotra Żołądka.   

Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone do dnia 31 sierpnia 2018 r. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone postępowania w celu wyłonienia wykonawcy.

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Żarnowie

Dodano: piątek, 11 Maj 2018

Gmina Żarnów pozyskała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, do siatkówki plażowej, skoczni do skoku w dal, bieżni prostej 4-torowej, placu sprawnościowego, skateparku i ścianki treningowej do tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie’’.

Umowa została podpisana przez Wójta Gminy Żarnów – Pana dr Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Edyty Belicy oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Pana Jarosława Stawiarskiego.

Projekt zadania inwestycyjnego zakłada w szczególności:

– budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 25,0 x 45,5 m i nawierzchni z poliuretanu,
z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa;

– budowę boiska do siatkówki plażowej;

– budowę skoczni do skoku w dal;

– budowę bieżni prostej o długości 120 m i nawierzchni z poliuretanu oraz bieżni okólnej;

– budowę placu sprawnościowego;

– budowę skateparku;

– budowę ścianki treningowej do tenisa ziemnego oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska. 

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 1 681 810,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 500 500,00 , środki własne Gminy Żarnów to 1 181 310,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca października 2019 r.