Dzienne archiwum: 10 maja 2018

Międzypokoleniowa integracja w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

Dodano: czwartek, 10 Maj 2018

26 kwietnia uczniowie klas II gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, w ramach projektu edukacyjnego, przygotowali i zaprezentowali spektakl pt. „Obrzędy ludowe ukazane w „Chłopach” Wł. St. Reymonta”. Do realizacji projektu zostali zaproszeni uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach, Pan Piotr Kuba Kubowicz ze Stajni Artystycznej w Marcinkowie oraz Pan Józef Szewczyk.

Scenografia przygotowana przez uczniów: Wiktorię Przybyłę, Lidię Kujawińską, Marię Pacyniak, Zuzannę Mijas oraz Aleksandrę Rek pod kierunkiem p. Moniki Bakalarz przeniosła publiczność do wiejskiej chaty, w której odbywały się zrękowiny oraz wesele Jagny i Boryny, według scenariusza przygotowanego przez p. Joannę Grodzicką. W swoje role doskonale się wcielili: Kinga Borończyk, Marta Krzywkowska, Marta Kaczmarek, Wiktoria Roszkowska, Katarzyna Wysocka i Natalia Tomasik oraz Kamil Salamaga, Kacper Woźniak, Jan Owczarek i Mateusz Moskalczyk.

Wesele wiejskie nie mogłoby się odbyć bez przyśpiewek, które wykonali uczestnicy DDP „Senior Wigor” pod kierunkiem  Piotra Kuby Kubowicza. Na weselu Jagny i Boryny zaprezentowały się również dzieci z klas I-III szkoły podstawowej ubrane w stroje ludowe, a przygotowane przez p. Emilię Zelgę. Celem projektu było przybliżenie obrzędów ludowych panujących na wsi na przełomie XIX i XX wieku.

Kolejne granty sołeckie na place zabaw dla Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 10 Maj 2018

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach przyznanej pomocy finansowej gminy wiejskie województwa łódzkiego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy. W ramach prowadzonego naboru Gmina Żarnów złożyła 3 wnioski, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Sołectwa Bronów, Budków i Chełsty znalazły się wśród 302 miejscowości województwa łódzkiego, którym przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 5 000 złotych.

W ramach realizacji zadań planuje się zakup i montaż urządzeń małej architektury – karuzeli obrotowej, huśtawki wahadłowej pojedynczej oraz huśtawki wagowej a także uporządkowanie terenu wokół placów zabaw. Realizacja projektów nastąpi jeszcze w 2018 r.

Warto przypomnieć, iż w roku 2017 podobne inwestycje zrealizowano w miejscowościach Skórkowice oraz Soczówki.