Dzienne archiwum: 10 lutego 2018

OSP Skórkowice ponowie w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w Polsce

Dodano: sobota, 10 Luty 2018

W dniu 30 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie odbyły się uroczystości związane m.in. z podsumowaniem działalności KP PSP w Opocznie za 2017 r.

Program odprawy rocznej obejmował ponadto:

  • Przekazanie i poświęcenie samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie.
  • Uroczyste wręczenie aktu ponownego włączenia OSP Skórkowice do KSRG.
  • Powierzenie pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta  Powiatowego PSP w Opocznie.

Na spotkanie przybyli m.in.: st. bryg. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, Józef Róg –  Starosta Opoczyński, mł. insp. Wojciech Dworak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie, Tadeusz Zdulski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marianna Rożej –  Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, Włodzimierz Skrupski –  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie, Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Miasta Opoczna, Janusz Reszelewski – Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica, wójtowie gmin powiatu opoczyńskiego, przedstawiciele związków zawodowych działających w KP PSP w Opocznie oraz redaktorzy lokalnych mediów –Tygodnika Opoczyńskiego TOP, Telewizji Lokalnej w Opocznie oraz Radia Plus. Przywitania wszystkich przybyłych gości w części garażowej komendy dokonał  bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie. Dowódcą uroczystości był mł. kpt. Dariusz Kszczot, a prowadzącym bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 z 2017 r. o napędzie 4x4zakupionego przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, którego koszt zakupu wyniósł 1.013.520 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków finansowych: Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚ i GW w Łodzi. Symbolicznego uroczystego przekazania Decyzji i kluczyków dokonali Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski oraz Poseł na Sejm RP Robert Telus. Poświecenia samochodu dokonał ks. Leszek Sokół – Kapelan Powiatowy Strażaków.

Drugim punktem uroczystości było ponowne włączenie OSP Skórkowice do KSRG. Po odczytaniu decyzji KG PSP przez mł. asp. Łukasza Dębowskiego nastąpiło przekazanie przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego, Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Starostę Opoczyńskiego Józefa Roga na ręce delegacji strażaków z OSP Skórkowice oraz Wójta Gminy Żarnów dra Krzysztofa Nawrockiego.

Następnie sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie w 2017 r. w formie prezentacji multimedialnej w sali konferencyjnej przedstawił bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego. Zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań realizowanych przez tut. komendę w minionym roku ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej koniecznej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych, jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przedstawione dane, pozwoliły ocenić i przeanalizować stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie poszczególnych gmin a tym samym całego powiatu opoczyńskiego. Więcej o tym i o innych aspektach działalności KP PSP w Opocznie po linkiem: http://straz.opoczno.pl/2018/02/05/potrojne-uroczystosci-w-psp-na-odprawie-rocznej-za-2017r/#more-6621

KP PSP w Opocznie

DSC_5888 DSC_5895 DSC_5896 DSC_5897 DSC_5913 DSC_5917 DSC_5921 DSC_5929 DSC_5931 DSC_5943 DSC_5952 DSC_5960 DSC_5964 DSC_5965 DSC_5966 DSC_5967 DSC_5973

Zapraszamy na szkolenie dla rolników z Gminy Żarnów

Dodano: sobota, 10 Luty 2018

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza rolników z powiatu opoczyńskiego na szkolenie „Wyzwania współczesnego rolnictwa”, które odbędzie się w poniedziałek, 26 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury w Żarnowie. Spotkanie patronatem objął Robert Telus – Poseł na Sejm RP – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas szkolenia zostanie omówiona bieżąca sytuacja w rolnictwie, afrykański pomór świń (ASF) –  zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa ASF (sytuacja w Polsce i Europie). Rolnicy poznają zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności za pomocą nowej aplikacji eWniosekPlus. Dowiedzą się również jakie programy z PROW na lata 2014 – 2020 planowane są do uruchomienia w 2018 roku. Podczas szkolenia omówione zostaną także działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ubezpieczenia społeczne w rolnictwie oraz plan wykonania odstrzału dzików w związku z ASF. 

W załączeniu – plakat. Kliknij, aby powiększyć…

Wyzwania wspolczesnego rolnictwa