Miesięczne archiwum: Październik 2017

Następna droga gminna z nową nawierzchnią

Dodano: wtorek, 31 Październik 2017

W czwartek, 12 października odbył się odbiór robót polegających na przebudowie drogi o łącznej długości 3 487,00 mb z miejscowości Soczówki do miejscowości Wierzchowisko.

W czwartek, 12 października odbył się odbiór robót polegających na przebudowie drogi o łącznej długości 3 487,00 mb z miejscowości Soczówki do miejscowości Wierzchowisko.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem określonym w umowie Nr 272.3.2017 tj. do dnia 29.09.2017 roku. W dniu 12.10.2017 r. w obecności Pracowników Urzędu Gminy, Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Radnych Rady Gminy Żarnów spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji. Ogólna wartość robót wynosi: 1 096 383,61 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel jakim jest poprawa standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Żarnów, poprzez przebudowę drogi Soczówki – Wierzchowisko. Cel ten został zrealizowany poprzez osiągnięcie wskaźnika przebudowa drogi – drogi wewnętrzne o wartości 0, 966 km oraz wskaźnika drogi gminne o wartości 2,521 km. W ramach zadnia została przebudowana droga o długości 3,487 m.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Żarnów na w/w inwestycję pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości 673 132,00 zł.

Dofinansowanie działalności gospodarczej

Dodano: wtorek, 31 Październik 2017

9 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ulicy Kwiatowej 1a, odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego dotyczące wsparcia finansowego do 50 000 i do kwoty 87 000 złotych.

Dla firm które działają na rynku nie dłużej niż 24 miesiące pożyczki udzielane będą do kwoty 70 000 zł a dla pozostałych od 300 000 do 2 000 000 zł. Finansowanie będzie można uzyskać w ramach projektów: „Od pomysłu do biznesu”,  „Wsparcie na starcie” oraz „Jeremie2” realizowanych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. Na spotkaniu tym przedstawiona będzie szczegółowa oferta tych pożyczek i omówiony zostanie sposób wypełnienia wniosków. Zapraszamy na spotkanie zaineresowanych mieszkańców naszego powiatu.

Repatrianci z Kazachstanu zamieszkają w Gminie Żarnów

Dodano: środa, 25 Październik 2017

W poniedziałek, 30 października 2017 roku odbędzie się w Naszej Gminie niecodzienna uroczystość. Tego dnia w Skórkowicach pojawi się 7-osobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu, dla których Gmina Żarnów kompleksowo wyremontowała i wyposażyła dom mieszkalny przy ul. Przedborskiej. Planowany jest przyjazd do Skórkowic wielu znamienitych gości, reprezentujących władze centralne, wojewódzkie i powiatowe.

Poniżej – druk zaproszenia, wystosowanego do zaproszonych gości. Kliknij, aby powiększyć…

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Dodano: wtorek, 24 Październik 2017

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2017-11-02 10:00 – 12:00

Topolice

2017-11-02 12:00 – 14:00

Trojanowice

Żarnów ul. Piotrkowska 55, 60, działka nr 1241